Rüzgar Enerji

Rüzgar türbinleri yardımıyla kendi enerjisini üretmek isteyen müşterilerine hizmet vermektedir

 • Ön ve Detaylı Fizibilitelerin Hazırlanması:
  Kurulacak kapasitenin belirlenmesi ve bu kapsamda ön fizibilitelerin hazırlanması, akabinde saha çalışmaları neticesinde kurulacak türbinin belirlenmesi ve detaylı fizibilitelerin yapılması,
 • Proje Başvurusuna Yönelik Gerekli Evrakların Hazırlanması:
  ÇED Kapsamı Dışı belgesi de dahil olmak üzere tüm gerekli evrakların müşteri adına toplanması,
 • İlgili Kuruma Başvurunun Yapılması:
  Mevzuat gereği bölgedeki dağıtım şirketine, iletimden bağlıysa TEİAŞ’a ya da dağıtım lisansı olan bir OSB içerisindeyse OSB Müdürlüğüne toplanan evraklarla başvuru yapılması,
 • Teknik Etkileşim Analizi (TEA) Raporunun Alınması:
  TÜBİTAK RAPSİM’e Teknik Etkileşim Analizi için başvuru yapılması ve onaylı raporun alınması
 • Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunun Alınması:
  EDAŞ/TEİAŞ/OSB’nin ön ve teknik incelemelerinin ve TEA raporunun alınmasının ardından Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunun alınması,
 • Bankalar için Finansal Rapor ve Sunumların Hazırlanması:
  Proje finansmanı sağlanabilmesi adına Bankalar için finansal rapor ve sunumların hazırlanması, gerekli görüldüğü takdirde Bankalarla finansman görüşmelerine katılım,
 • TEDAŞ Elektrik Projesinin Hazırlanması:
  Üretim Tesisi Elektrik Projesinin yaptırılması, TEDAŞ’a sunulması, TEDAŞ birimlerinin revizyon taleplerinin gerçekleştirilmesi, onay sürecinin projeyi yapan firma ile takip edilmesi,
 • EDAŞ/TEİAŞ/OSB ile Bağlantı Anlaşmasının Yapılması: 
  Elektrik projesinin ilgili kurumlar tarafından onayının ve gerekli diğer evrakların hazırlanmasının ardından EDAŞ/TEİAŞ/OSB ile bağlantı anlaşmasının imzalanması,
 • Kurulum için İhale Şartnamesinin Hazırlanması, İhalenin Yönetilmesi, Yüklenicinin Seçimi:
  RES tesisinin kurulumunu yapacak en uygun yüklenici firmanın tespit edilmesi için ihale dosyalarının hazırlanması, ihale sürecinin yönetilmesi, kazanan firmanın belirlenmesi,
 • Tesis Kurulumu Süresince Süpervizörlük:
  RES tesisinin başlama/kurulma sürecinin yönetilmesi, sahada bulunarak kurulumun hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması, haftalık raporlar düzenlenmesi, yüklenici ile işveren arasındaki koordinasyonun sağlanması,
 • Geçici Kabul ve EDAŞ/OSB ile Sistem Kullanım Anlaşmasının Yapılması:
  Kurulum tamamlandıktan sonra TEDAŞ ekiplerince geçici kabulün yaptırılmasının sağlanması, kabul heyetinin saha seyahatlerinin organizasyonu ve akabinde EDAŞ/TEİAŞ/OSB ile sistem kullanım anlaşmasının imzalanması,
 • Sigorta Anlaşmalarının Yapılması:
  İleride yaşanabilecek muhtemel zararlardan korunmak amacıyla RES tesisinin optimum koşullarla sigortalanmasının sağlanması adına firmalardan tekliflerin alınması, anlaşmaların yapılması,
 • Bakım/Onarım Anlaşmalarının Yapılması:
  RES tesisinin sorunsuz ve en doğru şekilde çalışmasını sağlamak adına, bakım, onarım ve izleme hizmetleri için ilgili firmalardan tekliflerin alınması, anlaşmaların yapılması

Proje Geliştirme Saha Güneş Enerji

Güneş  Enerjisi yardımıyla kendi enerjisini üretmek isteyen müşterilerine hizmet vermektedir.

Arazi GES Süreçleri kapsamında müşterilerinin yatırımlarını gerçekleştirmeleri için gerekli tüm başvuru, izin, imar ve ruhsat sürecini onlar adına yönetmektedir. Bu süreç aşağıdaki hizmetleri kapsamaktadır.

 • Proje Sahalarının ve Tüketim Noktalarının Bulunması:
  Lisanssız güneş enerjisi yatırımlarının yapılması amacıyla bu iş için uygun arazilerin ve tüketim noktalarının bulunması,
 • Proje Başvurusuna Yönelik Gerekli Evrakların Hazırlanması:
  Proje başvurusu yapabilmek için alınması gereken en önemli belgelerden biri olan ve sahanın belli derecede tarıma elverişli olmadığını gösteren Tarım Marjinal Belgesi ile ÇED Kapsam Dışı olduğunu gösteren belge başta olmak üzere gerekli evrakların hazırlanması,
 • Başvurunun Yapılması ve Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunun Alınması:
  Elektrik Dağıtım Şirketlerine (EDAŞ) başvuru yapılması, ön ve teknik değerlendirme sonucu Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubunun EDAŞ’tan alınması,
 • Bankalar için Finansal Rapor ve Sunumların Hazırlanması:
  Proje finansmanı sağlanabilmesi adına Bankalar için finansal rapor ve sunumların hazırlanması, gerekli görüldüğü takdirde Bankalarla finansman görüşmelerine katılım,
 • Belediyelerdeki Tüm Mevzi ve Uygulama İmar İzinlerinin Alınması:
  Kurulum öncesi yapılması gereken işlerden biri olan İl Belediyesi nezdinde yürütülecek 1/5.000 mevzii imar ile İlçe Belediyesi nezdinde yürütülecek 1/1.000 uygulama imar süreçlerinin yönetilmesi, tüm kurum görüşlerinin alınması, belediye meclisi izin süreci ile askı sürecinin takibi
 • TEDAŞ Elektrik Projesinin Hazırlanması:
  Üretim tesisi elektrik projesinin yaptırılması, inşaat statik raporu ile birlikte Ankara TEDAŞ’a sunulması, TEDAŞ birimlerinin revizyon taleplerinin gerçekleştirilmesi, onay sürecinin projeyi yapan firma ile takip edilmesi,
 • EDAŞ ile Bağlantı Anlaşmasının Yapılması:
  Elektrik projesinin onayının ve imar sürecinin tamamlanmasının ardından EDAŞ ile bağlantı anlaşmasının imzalanması,
 • Kurulum için İhale Şartnamesinin Hazırlanması, İhalenin Yönetilmesi, Yüklenicinin Seçimi:
  GES tesisinin kurulumunu yapacak en uygun yüklenici firmanın (EPC firmaları) tespit edilmesi için ihale dosyalarının hazırlanması, ihale sürecinin yönetilmesi, kazanan firmanın belirlenmesi,
 • Tesis Kurulumu Süresince Süpervizörlük:
  GES tesisinin başlama/kurulma sürecinin yönetilmesi, sahada bulunarak kurulumun hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması, haftalık raporlar düzenlenmesi, yüklenici ile işveren arasındaki koordinasyonun sağlanması,
 • Geçici Kabul ve EDAŞ ile Sistem Kullanım Anlaşmasının Yapılması:
  Kurulum tamamlandıktan sonra TEDAŞ ekiplerince geçici kabulün yapılmasının sağlanması, kabul heyetinin saha seyahatlerinin organizasyonu ve akabinde EDAŞ ile sistem kullanım anlaşmasının imzalanma süreci,
 • Sigorta Anlaşmalarının Yapılması:
  İleride yaşanabilecek muhtemel zararlardan korunmak amacıyla GES tesisinin optimum koşullarla sigortalanmasının sağlanması adına firmalardan tekliflerin alınması,
 • Bakım/Onarım Anlaşmalarının Yapılması:
  GES tesisinin sorunsuz ve en doğru şekilde çalışmasını sağlamak adına, bakım, onarım ve izleme hizmetleri için ilgili firmalardan tekliflerin alınması, anlaşmaların yapılması,
 • Enerji Nakil Hatları ve Geçiş Güzergah İzinlerinin Alınması:
  Tesiste üretilen enerjinin şebeke beslemesi için gereken elektrik hatlarının geçiş güzergahlarının ayarlanması, arazi sahipleri ile görüşmelerin yapılması, gereken izinlerin alınması,
 • Yapı Ruhsat, Yapı Kullanım ve Çalışma Ruhsatı İzinlerinin Yapılması:
  Kurulum ve imar aşamalarının tamamlanmasının ardından, mimari proje yapılarak “yapı ruhsatının”, SGK işlemleri yapılarak “yapı kullanım izninin” ve tüm kurum görüşleri alınarak “çalışma ruhsatının” ilgili Belediye veya Belediye kurumlarından alınması

İşveren Mühendisliği

Yenilenebilir enerji projelerinin yapımı esnasında yatırımcılara teknik danışmanlık ve İşveren Mühendisliği hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler kapsamında,

Tasarım Seçimi ve Verim Analizi

Çatının veya arazinin yapısı üzerinden yerleşimlerin Avrupa Standartlarına göre yapılması.

Finansal Fizibilite Çalışması

EPC firmalarından alınan teklifler maliyet analizine dahil edilir ve proje özelinde bir finansal fizibilite modeli yapılması.

İhale Şartnamelerinin hazırlanması

Yüklenici firma seçimine dair yapılacak olan ihale için teknik ve idari şartnamelerin hazırlanması ve aday yükleniciler tarafından sunulan tekliflerin değerlendirilmesi yapılır.

Santral imalatında kullanılan panel, pano, konstrüksiyon vb. ana ürünlerin sahaya sevk edilmeden önce, üretim aşamasında ve saha tesliminde denetimleri yapılır.

Yüklenici Seçim Sürecinde Teknik Danışmak

Proje ve teknik şartnamelere göre EPC seçimi süreçlerinde yatırımcıya teknik  danışmanlık hizmetlerinin verilmesi

 • Dağıtım kuruluşu başvuruları
 • Elektrik projelerinin hazırlanması
 • Statik projelerin hazırlanması
 • Bağlantı anlaşmaları
 • Geçici Kabul
 • Sistem Kullanım anlaşması
 • Güneş enerjisi santrali kurulumuna uygun arazi tespiti
 • Yatırımcının mevcut arazisinin ya da çatısının analizi
 • Elektrik tüketiminin ve elektrik faturalarının analizi
 • Taslak projelerin hazırlanması
 • Yaklaşık maliyet tespiti
 • Fizibilite analizi
 • Saha inceleme
 • Sistem tasarım
 • Gölgeleme Analizi
 • Simulasyon Çalışmaları
 • Mühendislik Hesaplamaları

Test ve Denetim

IEC Standartlarına Göre Güneş Enerjisi Santralleri Denetimi ve Ölçüm Hizmetleri

 • Saha ziyaretlerinin yapılması ve sahanın teknik değerlendirilmesi
 • Yapılan imalatın onaylı projeye uygunluğunun denetimi
 • IV-Curve Ölçümü – IEC 60891
 • Drone ve El Termali ile Hot-spot Ölçümü – IEC 62446 / IEC 61215
 • İzolasyon (Hipot) Testleri – IEC 62446
 • Topraklama Değeri Ölçümü
Call Now Button